Dương Viết Cường 's invidual page

hi hi

Profile

160 từ Một người bạn tôi vừa lên máy bay, hắn ta có một con đường cho riêng mình, hắn ngồi nhâm nhi li cafe đen và kể lại về một vài điều của hắn làm tôi chợt nhận ra, facebook và thế giới mạng đã kéo tôi xa rất xa với những ý niệm của riêng mình,
Trích dẫn yêu thích nguyễn nhật ánh, harry potter

Cài đặt backup project với s3cmd Viết vào Thứ bảy, 23 giờ 57 phút 25 giây 30/07/2016 (Public)

Đã được xem 360 lượt
  • Tags :

Aws s3 (amazon web service Simple storage service) là dịch vụ lưu trữ file giá khá rẻ 

Introduction : http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/Welcome.html 
bảng giá : https://aws.amazon.com/s3/

với ưu điểm lưu trữ với không gian không giới hạn,tính tiền theo số lượng request và lưu trữ.

Nói chung là người trong nhà thì không cần giải thích nữa.

Cách 1 : Dùng http://s3tools.org/s3cmd-sync

Cài đặt : 

sudo yum enablerepo updates-testing install s3cmd

Cấu hình nối s3cmd với aws

s3cmd configure

Sau khi cài đặt sử dụng lệnh :

s3cmd sync s3:///some/path

ví dụ : # s3cmd sync /home/great/ s3://newsoftbu1/great/live

add vào cronjob cho chạy hàng ngày nào : 

Backup DB :

https://gist.github.com/oodavid/2206527#file_s3mysqlbackup.sh

 

Comment

Loading the player...